English
اطلاعات تماس
 
همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۰۷
نمابر:
تلفن:
آدرس دبیرخانه: تهران - خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر پردیس دانشگاه علامه طباطبایی ساختمان اکو اتاق 216
پست الکترونیکی: info@isca.ir
کد پستی: 14155-6479
منابع علمی ( کتابها و مقالات )
کتاب بازرگانی بین الملل
هدف از قرار دادن اين كتاب فراهم نمودن يك منبع درسي مناسب براي دانشجويان رشته هاي مديريت
بویژه گرايش مديريت بازرگاني مي باشد. مطالب اين كتاب با استفاده از منابع علمي جديد وبا در نظر

گرفتن دیدگاه ها و رويدادها ي سال هاي اخير در عرصه بازرگاني جهاني تهيه و تدوين گرديده است.

در اين كتاب علاوه بر ارايه مباحث اصلي بازرگاني بين الملل به كار برد آن ها در مديريت بازرگانی و فرآيند

تصمیم گیری مديران سازمان هاي تجاري و صنعتي نيز اشاره شده است .
فصل اول : ديدگاه‌ها و نظريات بازرگاني بين‌المللي فصل دوم : جنبه هاي سياسي و نقش دولت ها در تجارت بين الملل فصل سوم : پيدايش تشكل هاي اقتصادي در جهان فصل چهارم : استراتژي هاي بازرگاني در عرصه جهاني فصل پنجم : مديريت توليد و عمليات در قلمرو جهاني فصل ششم : نظام پولي و مالي بين الملل فصل هفتم : بازار ارز و عمليات ارزي فصل هشتم : تراز پرداخت هاي خارجي فصل نهم : ورود موسسات بازرگاني به بازارهاي بين الملل

دسته بندی : عمومی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 100
تعداد بازدید : 1989
فایل کتاب 55.4 کیلوبایت NumberofDownload: 975    pdf
 
شناسنامه انجمن